Použití souborů cookies

Provozovatelem těchto webových stránek je Michal Wachtel WAuto, IČ: 76257967, sídlem: Vyškov, Cukrovarská 489/30, 68201. Dále jen „provozovatel“ nebo „my“.
Tyto webové stránky využívají soubory cookies a analytické a marketingové nástroje pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. Bez Vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by Vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání webu, abychom Vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek při používání těchto webových stránek.

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a práva požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům:

 • poskytovatel software: Michal Wachtel WAuto
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Používané nástroje a zpracovávané údaje

Google Ads společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Ads ke zpracování statistik o návštěvnosti používají tyto osobní údaje:

 • IP adresu k určení přibližné lokace uživatele. IP adresu před přijetím na servery společnosti Google anonymizujeme nahrazením poslední části IP adresy za nulu. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů či zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Ads dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi.
 • Tzv. cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. Usnadňuje nám také atribuci nové návštěvnosti k různým zdrojům a lepší rozdělení reklamních rozpočtů.
 • Google Ads máme propojeny s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě agregovaná data o návštěvnosti z vyhledávání.
 • Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste na něm navštívili, co jste na nich dělali a jakou jste na webu strávili dobu. Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se Vám používal lépe, a to na všech zařízeních. Tato data je obtížné propojit s jednotlivci a cíleně se nesnažíme identifikovat konkrétní fyzickou osobu – víme jen to, že někdo z jednoho prohlížeče navštívil tu a onu stránku.

Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Ads, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že tento plugin je potřeba nainstalovat v každém prohlížeči na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Ads nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte.

Data zpracovávaná v nástroji Google Ads uchováváme po dobu 50 měsíců.

Cookies a uchovávání informací na Vašem počítači

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme do Vašeho počítače. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Jaké existují druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je do Vašeho počítače umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:

 • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do jeho zavření. Poté se vymažou.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jinými skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Jaké na tomto webu používáme cookies?

 • Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj apod.
 • Google Ads (první strany, dlouhodobé) – pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků se ukládá cookie s unikátním a anonymním identifikátorem prohlížeče.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už jsou uloženy ve Vašem počítači, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies do Vašeho počítače. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.